مُلك للدين

Jassim Jejo's picture
السلام علي الله سبحانه وعلي

السلام علي الله سبحانه وعلي انبيائه وعلي والرسل وصحابه جميعا رضي الله عنهم وادخلهم فسيح جناته اسلام علي المسلمين وعلي دين الحق وعلي الملائكه وعلي كل مسلم في وجة الارض اما بعد..... انتم ليس لكم سلام

اين ذهب عقلك ايها الانسان بتكفير بوجد الله سبحانه كيف خلقة ايها الانسان ؟
اساله الي الملحدين اريد اناقش بوضوع طويل الي حاب يتناقش معاي باحترام وبعقل ورزانه يكلمني او يرسلي رقمه واكلمه وات ساب انا موجود 24 ساعه متفرق واريد انصح وابين الحق لي ولكم نتناقش منها تفضفضلي ما في داخلك وافهم وجهة نظركم الي حاب يناقشني يرسلي رقمم الوات ساب اتحدث معاه

If you like our posts, subscribe to the Atheist Republic newsletter to get exclusive content delivered weekly to your inbox. Also, get the book "Why There is No God" for free.

Click Here to Subscribe

Donating = Loving

Heart Icon

Bringing you atheist articles and building active godless communities takes hundreds of hours and resources each month. If you find any joy or stimulation at Atheist Republic, please consider becoming a Supporting Member with a recurring monthly donation of your choosing, between a cup of tea and a good dinner.

Or make a one-time donation in any amount.